Home page Třídy FB Tisk Mapa webu
Kontakty
Základní škola Dubí 1, založena 1852
Z nejnovějších aktualit
na našem webu:

Novinka z: 1.10.2020
Narozeniny v 1.A.

Svátek: včera: Sabina
dnes: Teodor
zítra: Nina

Pátek, 23.10.20 -

Pro rodiče

Nepřehlédněte:

!!! Uzavření škol od 14. 10. 2020 !!!

V sekci novinky sledujte informace k výuce od 14. 10. 2020

Přestavba webu školy

Vážení rodiče, s cílem splnit podmínky zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací dochází již od července k postupnému přebudování webu školy. Z tohoto důvodu jsou občas některé části webu nedostupné nebo se nezobrazují celé. Mějte, prosím, pochopení pro možné dočasné technické obtíže.

Mgr. Jan Holub

Návodné video - přihlášení k Teams

Vážení rodiče, Po kliknutí na následující odkaz

https://youtu.be/kwfk6enox0o

si můžete nastudovat postup přihlašování dětí do Teams – výukové platformy distanční výuky, kterou používají všechny třídy naší ZŠ.

Home page > Pro rodiče

Pro rodiče

Novinka z: 1.9.2020

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče, V průběhu prázdnin došlo ke změně Školského zákona, který nově stanovuje povinnost a pravidla distanční výuky. V následujícím přehledu bych vás rád seznámil s pravidly, které se změnou Školského zákona souvisejí každodenní školní praxi v případě, že bychom byli opět nuceni na distanční výuku přejít. Pevně věřím, že k takové situaci ovšem nedojde. Mgr. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1

Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky (§ 184a). Způsoby poskytování distančního vzdělávání: • online výuka • elektronická komunikace – Bakaláři • školní portál JEDNIČKA ONLINE • telefonická komunikace • pracovní listy v tištěné podobě Nemůže-li se žák distanční výuky zúčastnit z důvodu nemoci, musí ho zákonný zástupce i z této výuky řádně omluvit.

V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 – osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy – zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám je omezen pobyt uvnitř budovy školy – pobyt je možný po předchozí domluvě a při dodržení hygienických pravidel.

Základní hygienická pravidla dodržovaná při běžné výuce • důkladné a pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem • dezinfekce rukou a následné dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole • časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy (provádí se opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučování)

Pro rodiče: Přihlášení do internetové žákovské knížky – postup

Nejen výukou a školními dny živ je žák. Abychom věděli, kdy do školy, a kdy užívat zaslouženého volna, je zde sekce organizace školního roku. A aby přehled o čase, který váš školák tráví učením, byl co nejlepší, podívejte se na detailní rozvrhy jednotlivých tříd.

Výchovný poradce je tu nejen pro žáky, ale i pro rodiče. Nebojte se naše výchovné poradce kontaktovat, nejlépe v jejich konzultačních hodinách. Rádi vám s vašimi problémy pomohou.

Tradičně nabízíme pro naše žáky v jejich volném čase vyžití formou zájmových kroužků. Široká nabídka těchto volnočasových aktivit jistě uspokojí všestranné potřeby vašich dětí. Podívejte se, vyberte si, přihlaste se, choďte.


Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1

417 717 999 (Školní nám. 177), 727 857 895 (ředitel školy), 606 593 676 (zástupkyně ředitele), 417 717 998 (školní jídelna), 417 717 997 (Tovární 364), 417 717 996 (Pozorka),775 775 9­39 (školní družina – Školní náměstí 86) zsdubi1@seznam.cz Datová schránka: e e x n k z q