Home page Třídy FB Tisk Mapa webu
Kontakty
Základní škola Dubí 1, založena 1852
Z nejnovějších aktualit
na našem webu:

Novinka z: 23.1.2021
Stromeček pro zvířátka

Svátek: včera: Zdeněk
dnes: Milena
zítra: Miloš

Neděle, 24.01.21 -

Pro rodiče

Nepřehlédněte:

Do školy se vrací žáci 1. a 2. tříd

V sekci novinky sledujte informace k výuce od 18. 11. 2020

Přestavba webu školy

Vážení rodiče, s cílem splnit podmínky zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací dochází již od července k postupnému přebudování webu školy. Z tohoto důvodu jsou občas některé části webu nedostupné nebo se nezobrazují celé. Mějte, prosím, pochopení pro možné dočasné technické obtíže.

Mgr. Jan Holub

Návodné video - přihlášení k Teams

Vážení rodiče, Po kliknutí na následující odkaz

https://youtu.be/kwfk6enox0o

si můžete nastudovat postup přihlašování dětí do Teams – výukové platformy distanční výuky, kterou používají všechny třídy naší ZŠ.

Home page > Pro rodiče

Pro rodiče

Novinka z: 21.10.2020

Online výuka

Distanční výuka na ZŠ Dubí 1 – takhle funguje škola na dálku

I přes ujišťování, že k plošnému uzavření škol již nikdy nedojde, jsme se od konce srpna začali připravovat na nejhorší. Tušili jsme totiž, že otázkou není zda, ale kdy se školy uzavřou. Po jarní nepříjemné zkušenosti se situací, do které jsme byli všichni vrženi ze dne na den a improvizacím se tak nedalo vyhnout, jsme nemarnili čas. Řekli jsme si, že štěstí přeje připraveným, a je třeba udělat vše pro případný plynulý přechod na distanční výuku. Pod tímto pojmem se skrývá přímá online výuka, kdy vyučující je přes internet spojen se žáky ve virtuální třídě a vyučovací hodina tak probíhá podobně jako ve škole. Dále distanční výuka zahrnuje také samostudium, plnění připravených úkolů a učení se podle výkladových videí.

Jak tedy naše příprava probíhala? Prvním krokem byl nákup nové techniky potřebné pro realizaci online hodin všem pedagogům. Tento nákup jsme mohli uskutečnit díky prostředkům uvolněným ministerstvem školství všem školám. Každý učitel získal notebook se sluchátky a mikrofonem. Druhým krokem byla volba platformy, ve které bude online výuka probíhat. S cílem zjednodušení práce dětem i rodičům jsme se rozhodli vybrat pro celou školu jednotné prostředí. Volba nakonec padla na aplikaci Teams společnosti Microsoft. Nejprve proběhlo vzájemné zaškolování pedagogů, po zvládnutí práce v tomto prostředí jsme ihned přešli na trénink výuky s dětmi. Nácvik práce probíhal nejen při hodinách v obou počítačových učebnách, ale také odpoledním a večerním čase z tepla domovů. Bylo totiž třeba zjistit, jestli připojení jednotlivých žáků (ale i pedagogů) je dostačující a výuka online může probíhat. Mezitím vedení školy připravovalo několik variant rozvrhů distanční výuky pro různé deklarované možnosti omezení či uzavření výuky.

Naše obavy se ukázaly jako opodstatněné. Když došlo 12. října k částečnému, a následně kompletnímu uzavření škol, byli jsme připraveni. Od prvního dne uzavření škol provádíme online výuku 4 – 5 hodin denně, jen v prvních a druhých třídách je počet hodin nižší. Účast žáků na online výuce se pohybuje od 85 do 90%. Žákům, kteří nevlastní techniku umožňující spojení (nebo je například více sourozenců v rodině), jsme zapůjčili starší notebooky. Celé dopoledne tak mají všichni školou povinní vyplněné učením pod vedením pedagogů, nároky na dohled rodičů jsou minimální. Vím, že bez maximálního nasazení pedagogů by takto úspěšně výuka neprobíhala. Také vnímám velice zodpovědný přístup drtivé většiny žáků k této formě vzdělávání. A samozřejmě, bez podpory, kterou mají žáci v rodičích, by to také nešlo. Všem dohromady chci moc poděkovat a popřát sílu a trpělivost do dalšího období. Určitě to společně zvládneme.

Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1

Pro rodiče: Přihlášení do internetové žákovské knížky – postup

Nejen výukou a školními dny živ je žák. Abychom věděli, kdy do školy, a kdy užívat zaslouženého volna, je zde sekce organizace školního roku. A aby přehled o čase, který váš školák tráví učením, byl co nejlepší, podívejte se na detailní rozvrhy jednotlivých tříd.

Výchovný poradce je tu nejen pro žáky, ale i pro rodiče. Nebojte se naše výchovné poradce kontaktovat, nejlépe v jejich konzultačních hodinách. Rádi vám s vašimi problémy pomohou.

Tradičně nabízíme pro naše žáky v jejich volném čase vyžití formou zájmových kroužků. Široká nabídka těchto volnočasových aktivit jistě uspokojí všestranné potřeby vašich dětí. Podívejte se, vyberte si, přihlaste se, choďte.


Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177, 417 01 Dubí 1

417 717 999 (Školní nám. 177), 727 857 895 (ředitel školy), 606 593 676 (zástupkyně ředitele), 417 717 998 (školní jídelna), 417 717 997 (Tovární 364), 417 717 996 (Pozorka),775 775 9­39 (školní družina – Školní náměstí 86) zsdubi1@seznam.cz Datová schránka: e e x n k z q