Důležité informace

Důležité informace pro rodiče a žáky

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,

zveme vás k zápisu do 1. tříd, který proběhne 14. a 15. 4. 2023 v budově Tovární 364. Veškeré informace týkající se zápisu najdete na této stránce našeho webu.

Úprava cen obědů ve školní jídelně

Vážení rodiče, z důvodu obrovského nárůstu cen potravin a energií jsme nuceni upravit ceny obědů pro všechny věkové kategorie strávníků. Nové ceny najdete ZDE

Školní družina - vyzvedávání dětí

Vážení rodiče,

Od 1. 11. 2022 upravujeme dobu, kdy si můžete vyzvednout své dítě ze školní družiny, konkrétně zavádíme hodinu nerušené aktivity, ať už se jedná o vycházku mimo budovu školy nebo jen prostor na nepřerušovanou kreativní činnost.

V budově na Tovární 364 bude tato přestávka v době od 13.30 do 14.30 hodin, v oddělení na Školním náměstí 86 od 14.00 do 15.00 hodin. V tento čas nebude možnost dítě ze ŠD vyzvednout.

Děkuji vám za pochopení a respektování tohoto opatření. Věřím, že povede ke zkvalitnění fungování školní družiny.

 

Slovo ředitele

Integrace ukrajinských žáků

Jsem moc rád, že se nám daří bez větších problémů integrovat ukrajinské žáky, kteří byli nuceni kvůli válce ve své zemi opustit domovy. V tuto chvíli je v naší škole 9 žáků z Ukrajiny, kterým pedagogové poskytují intenzivní jazykovou přípravu potřebnou pro dobré začlenění do výuky i společnosti. Úspěšný integrační proces by nebyl možný bez velkého nasazení všech pracovníků školy a bez tolerantnosti a lidského přístupu ze strany žáků. Všem chci za jejich úsilí a správný přístup poděkovat. 

Jan Holub
Ředitel ZŠ Dubí 1
Jan Holub