Důležité informace

Důležité informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

Zde najdete všechny informace týkající se zápisu dětí pro školní rok 2024/2025. Přípravný kroužek bude probíhat od února vždy ve středu od 15 hodin.

 

 

Ředitelské volno - 22.- 12. 2023

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů Vám oznamuji, že z provozních důvodů uděluji žákům dne 22. 12. 2023 ředitelské volno.

Školní družina v tomto dni NEPŘERUŠÍ provoz, pro zájemce bude otevřena od 7:00 do 15:00 hodin.

Robotel HOMEWORK

Slovo ředitele

K našim stávajícím odborným učebnám přibyla nová učebna výtvarné výchovy, vybudovaná v prostorách bývalé veterinární ordinace. Děkuji městu Dubí za nemalou finanční investici, technickému odboru za hladký a bezproblémový průběh rekonstrukce, a také stavební firmě Štefan, která rekonstrukce precizně a v termínu realizovala. Více o učebně v příspěvku na HP.

Jan Holub
Ředitel ZŠ Dubí 1
Jan Holub