Důležité informace

Důležité informace pro rodiče a žáky

Ředitelské volno – 21. a 22. 12. 2022

Vážení rodiče,

Na středu 21. 12. a čtvrtek 22. 12. 2022 vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno. Školní družina bude v těchto dnech v provozu, svůj zájem o její využití nahlaste, prosím, vychovatelkám ŠD.

Jan Holub

Úprava cen obědů ve školní jídelně

Vážení rodiče, z důvodu obrovského nárůstu cen potravin a energií jsme nuceni upravit ceny obědů pro všechny věkové kategorie strávníků. Nové ceny najdete ZDE

Školní družina - vyzvedávání dětí

Vážení rodiče,

Od 1. 11. 2022 upravujeme dobu, kdy si můžete vyzvednout své dítě ze školní družiny, konkrétně zavádíme hodinu nerušené aktivity, ať už se jedná o vycházku mimo budovu školy nebo jen prostor na nepřerušovanou kreativní činnost.

V budově na Tovární 364 bude tato přestávka v době od 13.30 do 14.30 hodin, v oddělení na Školním náměstí 86 od 14.00 do 15.00 hodin. V tento čas nebude možnost dítě ze ŠD vyzvednout.

Děkuji vám za pochopení a respektování tohoto opatření. Věřím, že povede ke zkvalitnění fungování školní družiny.

 

Slovo ředitele

Přání do nového školního roku

Chci poděkovat všem rodičům, kteří přišli na třídní schůzky – účast byla skutečně příkladná! Všichni vítáme vaše pochvalné, ale občas i negativní připomínky k práci školy, školní družiny a jídelny. Tato zpětná vazba nám přináší radost, zároveň nám pomáhá zlepšovat služby, které poskytujeme. Mohu slíbit, že s každým podnětem od vás budeme dále pracovat. 

Mgr. Bc. Jan Holub
Ředitel ZŠ Dubí 1
Mgr. Bc. Jan Holub