Důležité informace

Důležité informace pro rodiče a žáky

Ředitelské volno 29. 9. 2023

Vážení rodiče,

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů Vám oznamuji, že z provozních důvodů uděluji žákům dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Školní družina v tomto dni NEPŘERUŠÍ provoz, pro zájemce bude otevřena od 7:00 do 15:00 hodin. Zájemci o službu školní družiny v tento den zajistí dítěti oběd ve školní jídelně (plná cena oběda).

Děkuji.

Jan Holub

Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně

Hledáme zájemce o místo pomocné síly ve školní kuchyni na 2 hodiny denně – v době výdeje obědů (od 12 do 14 hodin). Zájemce se může hlásil u vedoucí školní jídelny paní Machalové, tel. 728 975 742.

Robotel HOMEWORK

Slovo ředitele

Přeji všem žákům školy, aby i v letošním školním roce měli radost z poznávání nových věcí, aby pro ně bylo vzdělávání a učení více dobrodružstvím a výzvou nežli povinností a nudou. Rodičům si dovolím popřát spoustu trpělivosti, klidu a nadhledu. A těm, na kterých záleží kvalita výuky nejvíce, tedy pedagogických pracovníkům, držím palce, aby je síly neopouštěly a aby stále přicházeli s novými, podnětnými nápady, jak udělat výuku zábavnou a přitažlivou. Všem úspěšný školní rok.

Jan Holub
Ředitel ZŠ Dubí 1
Jan Holub