1. A v Dubánku

1. A v Dubánku

Děti z 1. A se šly podívat do školky na své kamarády, paní učitelky a při té příležitosti zhlédly pohádkové představení o Ježíškovi. Někteří se poprvé seznámili s biblickým příběhem o Josefovi a Marii, někteří si v něm dokonce i zahráli. Setkání to bylo velice srdečné a milé, proto jsme neváhali a pozvali děti ze školky k nám.