3. A plavání

3. A plavání

Žáci 3. A si v 10 lekcích osvojili základy plavání. Z 2. třídy zvládali znakové nohy a plavecký styl prsa. V letošním roce přidali znakové ruce a plavecký styl kraul. Naučili se potápět a plavat pod vodou. Seznámili se s bezpečností při plavání. Za své výkony obdrželi „mokré vysvědčení“. Naši nejlepší plavci : 1. místo Kuba Švarc a Terezka Hájková, 2.místo Vojta Seiler a Anička Skořepová, 3. místo Dáňa Šístek a Kačka Šišková

Jitka Jagerová