Adaptační pobyt žáků devátých tříd

Adaptační pobyt žáků devátých tříd

Ve dnech 15. 9. – 17. 9. 2021 vyjeli žáci 9. B a 9. C ZŠ Dubí 1 spolu se svými pedagogy na adaptační pobyt do autokempu v Chabařovicích. I když počasí bylo proměnlivé, všichni si užili spoustu zábavy při hrách, soutěžích, vycházkách a večerním posezení u ohně.

Mgr. M. Vágnerová, Bc. Šárka Walterová