Adventní odpoledne v ZŠ Tovární

Adventní odpoledne v ZŠ Tovární

29. listopadu 2023 se naše budova proměnila ve velkou vánoční tvůrčí dílnu. Děti si spolu s rodiči mohly vyrobit řadu  výrobků se zimní a vánoční tematikou pod vedením pedagogů a asistentů. Setkání všech bylo velmi příjemné, nechybělo občerstvení, vystoupení pěveckého sboru Hvězdičky a komorně znějící koledy v některých třídách. Mnoho návštěvníků využilo vánoční fotokoutek,

Každý odcházel vánočně naladěn a se spoustou vánočních dekorací. Účast byla hojná a my se budeme těšit opět za rok.

Mgr. Věra Eisnerová