Branný den

Branný den

2. 6. 2022 proběhl na Základní škole Dubí 1 “BRANNÝ DEN“, kterým si děti zopakovaly pravidla první pomoci a procvičily vědomosti ze zdravovědy.

V rámci této akce si také připomněly významnou historickou událost – 80 let od atentátu na říšského protektora R. Heydricha.

Žáci od 4. – 9. tříd se přenesli do období druhé světové války a v rolích členů domácího odboje museli  vyzískat zprávy z 11 partizánských oddílů, které byly ukryté na tajných pozicích v dubských lesích.

Děti se orientovaly v mapě a plnily různorodé úkoly. V rámci toho získávaly jedenáct indicií, které jim napověděly, co se dělo v naší zemi před 80 lety a přišli na jména našich hrdinů, kteří spáchali atentát na R. Heydricha, Jan Kubiš a Josef Gabčík.

Poslední stanoviště všichni zakončili v protiatomovém krytu, kde si vyzkoušeli chemickou výzbroj. Kromě toho děti střílely ze vzduchovky, pracovaly s buzolou, šifrovaly tajné zprávy či pomáhaly raněným.