Českoněmecký výjezd Erna 2019

Českoněmecký výjezd Erna 2019

Na přelomu dubna a května vyjelo 20 našich žáků do vesnice Erna v Saském Švýcarsku. K nim se přidalo 20 žáků z partnerské školy v Bannewitz, aby se uskutečnil další ročník českoněmeckého výjezdu, který se koná u příležitosti přeshraniční spolupráce. Hned první den žáky čekal animační program určený pro českoněmecké zájezdy. Úkolem tohoto programu je prorazit bariéry, aby se skupiny lépe poznaly a odhodily ostych, který z bariéry plyne. Tato bariéra byla brzy odstraněna z „těch Němců“ se stali kamarádi. Děti trávily téměř celý týden, pokud to nabitý program dovolil, v jedné velké skupině a rozvíjely své jazykové dovednosti. Věříme, že se tento pobyt povedl a žáci kromě nových jazykových zkušeností získali i nové přátelé.