Co s odpadem…

Co s odpadem…

V pondělí proběhl v 6. B projektový den s názvem „Co s odpadem“. Během realizace se žáci seznámili s historií odpadů a jejich vývojem. V první části projektu zhlédli naučný film s danou tematikou a následně si pomocí vhodných edukačních pomůcek zahráli hru „Jak správně třídit“. Ve druhé části pak ve skupinách tvořili poutavý plakát na dané téma. Žáci si hravou formou nejenom oživili vědomosti, ale i přispěli k výzdobě své kmenové třídy.
Ing. Martina Blahoutová