Co s odpadem aneb projektový den…

Co s odpadem aneb projektový den…

V pondělí 18. února se tentokrát ve třídě 6. C konal projektový den s názvem „Co s odpadem“. Žáci se během dopoledne seznámili s historickým vývojem odpadů, zhlédli naučný dokument s výše jmenovanou tematikou a formou hry se naučili, jak mají správně třídit. Dozvěděli se řadu zajímavostí týkajících se plastů a na závěr vytvářeli plakáty na dané téma.