Dětský den v Tovární ulici

Dětský den v Tovární ulici

Děti z 1. – 3. třídy oslavily Den dětí plněním zábavných i naučných úkolů na zahradě školy.

Sportovní výzvy střídaly otázky ze zdravovědy či zásad osobního bezpečí. Děti nadšeně sbíraly deset razítek, které je dovedly k sladké odměně. Počasí nám přálo, tedy krásné dopoledne. Děkujeme také šikovným žákům 9. třídy, kteří nám pomohli a zabavili děti tancem.