EU peníze školám

Konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Projekt je zaměřen na materiální a odbornou podporu pedagogů I. i II. stupně. Tento projekt byl na naší škole realizován v období od školního roku 2012 do školního roku 2014. V rámci tohoto projektového záměru pedagogové obou stupňů vytvářeli inovativní výukové materiály, které byly ověřovány ve výuce. Cílem bylo nejen zlepšení, ale i zpestření výuky. Další šablonou realizovanou na naší škole byla individualizace výuky, umožňující škole dělit některé skupiny žáků s cílem možnosti zkvalitnění pedagogické práce formou individuální péče. Individualizace probíhala ve 4. třídě, kde žáci měli dělenou hodinu matematiky. Dále pak v 6. třídě v hodině anglického jazyka. Tento projekt poskytl i finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků, které jsme využili především pro vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Výukové materiály nejen zpestřily, ale i nadále zpestří výuku českého, anglického, německého jazyka, dějepisu, zeměpisu, matematiky a fyziky, ale pomáhají odborně pedagogům při naplňování vzdělávacího obsahu a vzdělávacích cílů Školního vzdělávacího programu vycházejícího z RVP. Na tento projekt jsme získali 1 180 000 Kč.