Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1. 1 – zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva číslo 56 a výzva číslo 57.

Ve výzvě 56 nám byl schválen projekt „Společně se učíme cizí jazyky“ v částce 328 987 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zahraniční jazykový kurz pro učitele a zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky.

(1. 7. 2015 – 31. 12. 2015)

Ve výzvě 57 jsme uspěli s projektem „Pracovní činnosti a cizí jazyky na ZŠ Dubí 1“ v částce 277 921 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na vybavení školních dílem a další jazykové vzdělávání pedagogů.

(17. 9. 2015 – 31. 12. 2015)