Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy

Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností NOVÁ ŠKOLA, o.p.s. se naše škola od února 2017 zapojí do projektu „Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy“.

NOVÁ ŠKOLA, o.p.s. je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Cílem projektu je rozvíjet v dětech zábavnou formou čtenářské dovednosti a zájem o čtení jako takový. K tomu poslouží zajímavé knihy pro mládež, jejichž velkou část škola již obdržela, a k příjemné atmosféře jistě přispěje i malé občerstvení a drobné dárky pro členy klubu.

Klubová setkání se budou pod vedením Mgr. Markéty Vágnerové a Mgr. Adély Hufové konat od 6. února vždy v pondělí od 13.45 do 15.15. Projekt je plánovaný na tři roky a předpokládá se, že členství dětí v klubu bude dlouhodobé, proto jsou cílovou skupinou pro zahájení činnosti zejména žáci 6. ročníku.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.