Doučování žáků v rámci národního plánu obnovy

Doučování žáků v rámci národního plánu obnovy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19

V naší škole probíhá 20 hodin doučování týdně pro různé skupinky žáků všech tříd.