Fascinující pohled do světa anatomie

Fascinující pohled do světa anatomie

Ve čtvrtek jsme se v rámci výuky přírodopisu pustili do velice zajímavého projektu. Jak už bývá na naší škole zvykem, nestačí nám se o nových tématech jen teoreticky učit, ale když je možnost, velice rádi se k dané problematice postavíme čelem. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Oblékli jsme lékařské pláště, připravili preparační soupravu a s odhodláním se pustili do zkoumání anatomie těla savců. Cílem bylo ukázat žákům 5.–9. tříd jednotlivé orgány. Byly jimi např. plíce, srdce, mozek, játra, ledviny. To nám ale bylo málo, některým jsme se v roli zvídavých badatelů podívali tzv. „pod kůži“ a za pomoci skalpelu nahlédli do průdušinek, hrtanu, jícnu, aorty, okohybných svalů, zrakového nervu a očí. A právě pitva očí byla pro všechny přítomné asi nejvíce fascinující. Vidět, jak oko uvnitř vypadá a jak složitý je tento orgán, nás všechny ohromilo.

Myslím, že pro všechny přítomné byla hodina pitev nejenom vzrušující, ale také vzdělávací. Měli jsme možnost nahlédnout do světa orgánů a pochopit, jak některé části těla fungují.

Můj dík patří nejenom všem statečným žákům, ale i paní učitelce Šístkové a paní asistentce Taylor. S odhodláním a ochotou mi obě byly velikými pomocnicemi při přípravě preparace orgánů.

Pokud se vám badatelský den líbil, už dnes mohu všem příznivcům slíbit, že se na další pokračování můžete těšit příští rok.

Ing. Martina Blahoutová