Hodina slohu v 9. C

Hodina slohu v 9. C

Žáci 9. C v rámci hodiny slohu sledovali ZOH v Pekingu – utkání v ledním hokeji mezi Českou republikou a Švýcarskem a zahráli si na sportovní reportéry. V průběhu zápasu si zapisovali své postřehy, které pak zpracovali do krátkých osobitých sportovních reportáží. Procvičili si tak nejen jazykový projev, ale posílili i mezipředmětové vztahy – zopakovali si sportovní názvosloví i zeměpisné reálie.

Mgr. M. Vágnerová