Jak se učí 3. B?

Jak se učí 3. B?

Již třetí týden se pravidelně setkáváme při on-line výuce, která probíhá ve všední dny od 10–11 hodin. Po skončení vyučování děti ještě dokončují zadané úkoly, které jim zaberou maximálně desítky minut. Hotovou práci hned vyfotí, odešlou ke kontrole, paní učitelka zkontroluje a pošle opravenou zpět. Chvíli nám trvalo, než jsme si vytvořili systém, který bude fungovat. Ale společně jsme to dokázali! Vyučování se účastní 16 žáků ze 17 a pravidelný řád nám všem vyhovuje. Dokonce s nadšením děti nebo i někteří rodiče plní dobrovolné domácí úkoly, na jejichž vymýšlení se také podílejí. Právě tento jejich pramenící eutuziasmus je pro děti velmi motivační. Podpora rodičů rozvíjí aktivitu u dětí. Dobrovolné úkoly v rámci hodin TV jsou například: lezení po stromech, příprava opičí dráhy nebo holdování pěší turistice. Pracovní činnosti jsme zaměřili na pomoc v kuchyni s vařením či pečením a ve VV zdobíme okna dětských pokojíčků nebo malujeme kraslice. Největší poděkování patří právě rodičům za to, že umožnili dětem naše on-line setkávání, které je velmi důležité nejen při výuce, ale i v posilování sociálních vztahů mezi žáky. Konečně nastal čas využívat moderní technologie především účelově!