Jak šli muzikanti světem

Jak šli muzikanti světem

7. 10. 2015 se třída 1. A zúčastnila divadelního představení „Jak šli muzikanti světem“. Bylo to představení plné písniček, které si děti spolu s herci zazpívaly. Žáci se stali součástí kapely, ve které hráli na různé hudební nástroje a vybraní žáci se proměnili v kouzelníka, dědečka, nevěstu. Divadlo se dětem líbilo. Velký dík patří paní ředitelce MŠ Dubánek p. Klimešové, která nám poskytla prostory k zhlédnutí divadla. Nezapomněli jsme také navštívit kamarády a paní učitelky z MŠ Dubánek, vždyť polovina žáků do školky chodila. Mgr. Jitka Jägerová