Keramický kroužek

Keramický kroužek

Děti, které navštěvují kroužek keramiky pro 1. stupeň tvoří svá keramická díla dle tématického zadání např. vánoční, velikonoční výzdoba, profil obličeje, … někdy dojde i na volnou tvorbu, kdy děti tvoří podle své chuti a fantazie. Seznamují se s různými druhy hlíny, engobami, glazurami, porcelánem, skleněnými komponenty. Bohužel každému výrobku trvá, než dojde ke svému cíli, protože musí schnout, přežahnout v peci, naglazovat, znovu vypálit v peci. Ale radost z výsledné práce stojí za to.

Petra Stádníková