Laboratorní práce 4. a 5. tříd

Laboratorní práce 4. a 5. tříd

Žáci čtvrtých a pátých tříd navštívili odborné učebny a seznámili se s jejich vybavením. Během laboratorních prací na téma TEPLOTA si vyzkoušeli hned několik činností. V praxi si změřili teplotu varu, teplotu tání i tuhnutí. Formou pokusu si ověřili, že naše ruce nejsou spolehlivým ukazatelem teploty.