Loutkové divadlo v družině

Loutkové divadlo v družině

Velmi úspěšnou a oblíbenou aktivitou ve školní družině je nácvik a realizace loutkového divadla. Jelikož byl Ježíšek velmi hodný, tak dětem nadělil nové dřevěné divadlo.

Děti si většinou ve dvojici vytvoří svůj herecký tým. Pak si dle vlastního námětu nebo pomocí četby pohádkových knih přizpůsobí pohádkový příběh, který prezentují při odpočinkových činnostech spolužákům. První pohádkou se stala pohádka O BUDULÍNKOVI, kterou předváděly Adélka a Ellenka.

Děti si touto formou činnosti aktivně posilují komunikační dovednosti, rozvíjí fantazii a dokáží pracovat v kolektivu, kde se učí i  kompromisům.

                                                                                                             Veronika Mráčková