Malí školáci si vedou skvěle

Malí školáci si vedou skvěle

Žáci z 1. A mají za sebou první skupinovou práci, kterou zvládli opravdu na 1 s hvězdou. V rámci prvouky a pracovních činností si žáci přinesli různé přírodniny a lesní podzimní plody o kterých jsme si nejprve společně popovídali a také si udělali malou „poznávačku“ a potom si žáci ve skupinkách, které si sami podle daných pravidel vytvořili, vyráběli strašidýlka, podzimníčky, stromy a další výtvory podle vlastní fantazie. Ve třídě bylo živo a veselo jak dokazují přiložené fotografie. PS: Výtvory jsou k nahlédnutí na chodbě naší školy…