Můj kámoš

Můj kámoš

Dnešním projektovým dnem jsme si přiblížili problematiku handicapovaných lidí a důležitost zdraví. Děti pracovaly převážně ve dvojicích a zabývaly se různými činnostmi. Nejprve jsme se snažili vcítit do lidí s nějakým zdravotním postižením a dělat tak zcela běžné věci. Zhlédli jsme dokumentární film o 11leté tělesně postižené dívence, která absolvovala zkoušky, aby mohla mít svého asistenčního psa. Ukázala nám, jak velkou pomocí mohou být cvičení psi a co se všechno dokáží naučit. Dále jsme na internetu vyhledávali informace o úspěšných handicapovaných lidech (např. sportovcích, vědcích, zpěvácích…), abychom věděli, že handicap nemusí být vždy překážkou k úspěchu. Získané informace si děti vzájemně přednesly.