Naše škola spolupracuje s ústeckou univerzitou

Naše škola spolupracuje s ústeckou univerzitou

Žáci 7. třídy se i tento školní rok pod vedením paní učitelky Mgr. Adély Hufové opět zapojí pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do projektu zaměřeného na výuku dějepisu. Tento projekt přispívá k rozvoji kompetencí, gramotnosti a exekutivních dovedností. V druhém pololetí se tak žáci formou různých pracovních listů seznámí s tématem „Zámořské objevy, příčiny a důsledky“ a „Postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie“ – tyto aktivity mají nejen prohloubit jejich znalosti v dané problematice, ale zajímavou formou se dozvědí plno nových poznatků a informací. Budou pracovat s dobovými obrázky, mapami či dokumenty. Naše škola byla v tomto projektu vybrána do interní skupiny, která bude s univerzitou ještě více spolupracovat a naše děti dopomůžou svými znalostmi a dovednostmi ke zkvalitnění práce učitelů dějepisu.

Mgr. Adéla Hufová