Návštěva v knihovně

Návštěva v knihovně

Dnes jsme se šli podívat do místní knihovny, kde nám paní knihovnice představila spisovatele K. J. Erbena a ukázky z jeho tvorby. Nechyběla ani křížovka, která druháky moc bavila a na závěr si děti mohly prohlížet a číst knížky podle svého zájmu. Děti se shodly na tom, že knihovna je zajímavé místo, kam by rády chodily i mimo školu.