Obhajoby ročníkových prací

Obhajoby ročníkových prací

Tentokrát nám již pandemie dovolila a žáci 9. ročníku mohli tradičně obhájit své ročníkové práce, na kterých většina z nich poctivě a svědomitě pracovala celý školní rok. Díky úsilí vloženému do úspěšného zvládnutí tohoto úkolu se žáci seznámili s pravidly psaní odborné práce a získané zkušenosti tak mohou dále rozvíjet na středních školách.

Témata ročníkových prací si děti volily na základě svých zájmů. Pomoc a rady vždy hledali u svého vedoucího učitele a společně se snažili o co nejlepší výsledek.

Tento rok byla většina ročníkových prací napsána a posléze prezentována na vysoké úrovni. Žáci projevili nejen slohové nadání, ale i dobrou orientaci v textu a prokázali schopnost pracovat s odbornou literaturou. Během obhajob žáci seznámili hodnotící komisi s velmi zajímavými tématy, např.: Slovanská mytologie, Marvel, Rubikova kostka, Pozemkové úpravy, Ortodoncie a rovnátka, Zpracování kakaových bobů a výroba kakaa, Chelsea FC, Leonardo da Vinci, Florbal či Cheerleading aj. Toto dopoledne obohatilo všechny zúčastněné o celou řadu nových informací z různorodých oborů.

Děkujeme našim šikovným žákům za perfektně odvedenou práci a doufáme, že jejich tvorba bude pro ně cennou zkušeností do budoucna. Jsme na Vás opravdu hrdí.

Mgr. Adéla Hufová