Pancake day

Pancake day

Žáci 9. tříd v rámci výuky anglického jazyka oslavili takzvaný Pancake day – palačinkový den, který se slaví místo českého masopustu v mnoha nejen anglicky mluvících zemích. Během hodiny se žáci seznámili s různými tradicemi spojenými s daným svátkem. Následně si dle anglického receptu sami palačinky připravili a ozdobili si je dle vlastních chutí.