Plavání druháčků

Plavání druháčků

2. A zahájila v úterý kurz plavání. Děti se do bazénu velmi těšily a také si to řádně užily. Seznámily se s pravidly bezpečného chování v bazéně a už se začaly seznamovat s vodou. Hrály různé hry, učily se dýchat do vody, potápět hlavu, skákat beze strachu i do hloubky. Paní trenérky si je také prozkoušely, aby mohly porovnat jejich pokroky na konci celého kurzu. Za 10 lekcí se z většiny neplavců stanou plavci.