Podpora zdravotníků od našich nejmenších

Podpora zdravotníků od našich nejmenších

Děti z 1. až 3. třídy podpořily teplické zdravotníky svými krásnými výtvory.

V poslední době se lékaři a sestřičky setkávají s negativním hodnocením části veřejnosti, proto jsme se rozhodli je v této nelehké době podpořit. Děti tvořily obrázky především s tématikou andělů a nemocničního prostředí. Paní asistentka Andrea zakoupila 80 růží, které jsme společně s obrázky předali v pátek na 4 oddělení teplické nemocnice.  Setkání bylo na obou stranách velmi dojemné.

Máme vyřídit našim žáčkům, že jsou velmi šikovní, předat mnoho pozdravů a poděkování. Naše výtvory teď zdobí společné prostory nemocnice i pokoje pacientů.  Pokud dodaly tolik potřebný elán do další práce a uzdravování, jsme za to velmi rádi.

Soňa Korbová