Pozorka na školním výletě

Pozorka na školním výletě

Na školní výlet se letos děti z Pozorky vydaly za uměním. Navštívily Galerii Emila Filly v Ústí n. L., kde ovšem neviděly obrazy starých mistrů, kterých se nikdo nesmí dotknout, ale naopak výtvarná díla vytvořená mladými studenty. K velkému nadšení dětí zde byla i díla, která vybízela návštěvníky nejen k dotyku, ale přímo ke zničení, jako například sádrové cihly určené k rozšlapání, či nábytek sloužící k otestování odolnosti materiálu, z kterého byl vyroben. Ale děti pouze nedemolovaly :-), naopak samy pod vedením několika lektorů vytvořily vlastní výtvarná díla. Takovéto setkání s uměním rozhodně nebyla žádná nuda!