24. května se vracíme k běžné výuce

24. května se vracíme k běžné výuce

Vážení rodiče,

konečně vám mohu oznámit zprávu, na kterou jsme všichni čekali opravdu dlouho: od pondělí 24. 5. 2021 se VŠICHNI žáci vrací k běžné prezenční výuce do školy dle rozvrhu, který je uveden v bakalářích (tedy k běžnému rozvrhu se všemi předměty).

Školní družina i jídelna již také budou fungovat v běžném režimu. Doufám, že další omezení výuky nás již nečeká.

Chci vám ještě jednou moc poděkovat za spolupráci a podporu dětí při distanční výuce. Vím, že jste to rozhodně neměli snadné. Společně se nám ale podařilo toto nelehké období překonat a zajistit dětem výuku v maximální kvalitě, kterou nám okolnosti dovolily.

S potěšením vám mohu sdělit, že jako výtečnou označila naši distanční výuku i Česká školní inspekce, která na naší škole v dubnu prováděla své šetření.

Vážení rodiče, těšíme se na další spolupráci v snad již normálnější době.

Jan Holub

 

17. 5. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 17. 5. 2021 dochází rozhodnutím vlády ČR ke změnám v organizaci výuky. Od tohoto data budou žáci 1. stupně docházet do školy VŠICHNI, distanční výuka žáků prvních až pátých tříd tedy končí. Doufám, že natrvalo.

Žáci druhého stupně (6. – 9. třídy) pokračují v rotačním způsobu docházky. V týdnu od 17. 5. 2021 jdou do školy 6. A a 9. třída, na distanční výuce doma zůstávají třídy 7. B, 8. B a 8. C.

Školní jídelnu mohou využívat nadále všichni žáci školy, žáci z distanční výuky si ale musí jídlo odnášet domů.

Školní družina bude fungovat od pondělního rána (17. 5.) v normálním režimu, tedy od 6 hodin.

Věřím, že v následujícím týdnu (od 24. 5.) již dojde i v našem kraji k návratu všech žáků k běžné prezenční výuce.

Jan Holub

 

10. 5. 2021

Vážení rodiče, od 10. 5. 2021 se konečně vrací do škol i žáci druhého stupně, také rotačním způsobem (tedy polovina tříd jeden týden, zbylé třídy další týden).

Rozpis tříd pro rotační výuku s platností od 10. 5. 2021:

Samozřejmě v týdnu, kdy žák nebude mít prezenční výuku ve škole, pokračuje v distanční výuce z domova dle rozvrhu.

Na obědy ve školní jídelně mají nárok všichni žáci, fyzicky si ale mohou oběd v jídelně sníst pouze žáci účastnící se prezenční výuky, ostatní si ho odnesou domů.

V případě nejasností kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Jan Holub