Důležité informace pro rodiče

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče, V průběhu prázdnin došlo ke změně Školského zákona, který nově stanovuje povinnost a pravidla distanční výuky. V následujícím přehledu bych vás rád seznámil s pravidly, které se změnou Školského zákona souvisejí každodenní školní praxi v případě, že bychom byli opět nuceni na distanční výuku přejít. Pevně věřím, že k takové situaci ovšem nedojde.

Mgr. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1

Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky (§ 184a). Způsoby poskytování distančního vzdělávání:

  • online výuka
  • elektronická komunikace – Bakaláři
  • školní portál JEDNIČKA ONLINE
  • telefonická komunikace
  • pracovní listy v tištěné podobě

Nemůže-li se žák distanční výuky zúčastnit z důvodu nemoci, musí ho zákonný zástupce i z této výuky řádně omluvit.

V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 – osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy – zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám je omezen pobyt uvnitř budovy školy – pobyt je možný po předchozí domluvě a při dodržení hygienických pravidel.

Základní hygienická pravidla dodržovaná při běžné výuce

  • důkladné a pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem
  • dezinfekce rukou a následné dodržování hygieny rukou po celou dobu pobytu ve škole
  • časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy (provádí se opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučování)