Online výuka

Online výuka

Distanční výuka na ZŠ Dubí 1 – takhle funguje škola na dálku

I přes ujišťování, že k plošnému uzavření škol již nikdy nedojde, jsme se od konce srpna začali připravovat na nejhorší. Tušili jsme totiž, že otázkou není zda, ale kdy se školy uzavřou. Po jarní nepříjemné zkušenosti se situací, do které jsme byli všichni vrženi ze dne na den a improvizacím se tak nedalo vyhnout, jsme nemarnili čas. Řekli jsme si, že štěstí přeje připraveným, a je třeba udělat vše pro případný plynulý přechod na distanční výuku. Pod tímto pojmem se skrývá přímá online výuka, kdy vyučující je přes internet spojen se žáky ve virtuální třídě a vyučovací hodina tak probíhá podobně jako ve škole. Dále distanční výuka zahrnuje také samostudium, plnění připravených úkolů a učení se podle výkladových videí.

Jak tedy naše příprava probíhala? Prvním krokem byl nákup nové techniky potřebné pro realizaci online hodin všem pedagogům. Tento nákup jsme mohli uskutečnit díky prostředkům uvolněným ministerstvem školství všem školám. Každý učitel získal notebook se sluchátky a mikrofonem. Druhým krokem byla volba platformy, ve které bude online výuka probíhat. S cílem zjednodušení práce dětem i rodičům jsme se rozhodli vybrat pro celou školu jednotné prostředí. Volba nakonec padla na aplikaci Teams společnosti Microsoft. Nejprve proběhlo vzájemné zaškolování pedagogů, po zvládnutí práce v tomto prostředí jsme ihned přešli na trénink výuky s dětmi. Nácvik práce probíhal nejen při hodinách v obou počítačových učebnách, ale také odpoledním a večerním čase z tepla domovů. Bylo totiž třeba zjistit, jestli připojení jednotlivých žáků (ale i pedagogů) je dostačující a výuka online může probíhat. Mezitím vedení školy připravovalo několik variant rozvrhů distanční výuky pro různé deklarované možnosti omezení či uzavření výuky.

Naše obavy se ukázaly jako opodstatněné. Když došlo 12. října k částečnému, a následně kompletnímu uzavření škol, byli jsme připraveni. Od prvního dne uzavření škol provádíme online výuku 4 – 5 hodin denně, jen v prvních a druhých třídách je počet hodin nižší. Účast žáků na online výuce se pohybuje od 85 do 90%. Žákům, kteří nevlastní techniku umožňující spojení (nebo je například více sourozenců v rodině), jsme zapůjčili starší notebooky. Celé dopoledne tak mají všichni školou povinní vyplněné učením pod vedením pedagogů, nároky na dohled rodičů jsou minimální. Vím, že bez maximálního nasazení pedagogů by takto úspěšně výuka neprobíhala. Také vnímám velice zodpovědný přístup drtivé většiny žáků k této formě vzdělávání. A samozřejmě, bez podpory, kterou mají žáci v rodičích, by to také nešlo. Všem dohromady chci moc poděkovat a popřát sílu a trpělivost do dalšího období. Určitě to společně zvládneme.

Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 1