Příměstský tábor

Příměstský tábor

Vážení rodiče, mnozí z Vás se již zabývají myšlenkou jak zajistit své dítě v době prázdnin. V loňském roce jsme Vám nabídli příměstský letní tábor, pořádaný základní školou Dubí 1. Tato akce se nám velice osvědčila a líbila, a proto jsme se v letošním roce rozhodli akci zopakovat a rozšířit o další termín. Žáka je tedy možné přihlásit na 1 týden (dle vlastního výběru), popř. na 2 týdny.

Provoz tábora je naplánován: v 1. termínu 08.07. – 12.07.2019 (od pondělí do pátku) od 7:00 do 16:00 hodin. v 2. termínu 15.07. – 19.07.2019 (od pondělí do pátku) od 7:00 do 16:00 hodin.

Stravování je zajištěno 1× denně, a to obědem ve školní jídelně (ranní a odpolední svačinu si dítě přinese z domova). V případě celodenních výletů budou obědy zajištěny formou balíčku. Program příměstského tábora je určen žákům 1. – 3. tříd ZŠ DUBÍ 1.

O děti se budou starat pedagogičtí pracovníci a náplní tábora bude sportovní vyžití, zábavné soutěže, výlety do okolí, vše s ohledem na počasí. Je připravena varianta suchá i mokrá s využitím tělocvičny a učeben ZŠ.

Týdenní cena včetně oběda činí 500 Kč za jedno dítě a bude třeba ji uhradit do 15.5.2019 v ho­tovosti ve škole (budova Tovární, 2. B – k rukám paní učitelky K. Burian). Závaznou přihlášku děti obdržely s tímto průvodním dopisem nebo je ke stažení na webových stránkách naší školy. Je nutné ji odevzdat k rukám třídní učitelky 2. B – Karolíny Burian, ale přijata bude pouze do naplnění kapacity 25 dětí – tzn. prvních 25 odevzdaných přihlášek. Upřednostněny budou děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní. Doufáme, že touto nabídkou budete osloveni a těšíme se na spolupráci. Mgr. Karolína Burian

Přihláška

Smluvní ujednání

Bezinfekčnost