Workshop v Possendorf

Workshop v Possendorf

Rozvíjíme přátelství

Česko – německý žákovský workshop. Již čtvrtý ročník, poprvé v partnerské škole v Possendorf. Krásný květnový den, natěšení žáci obou škol. Po krátkém, srdečném přivítání jsme se po smíšených skupinkách rozešli do jednotlivých dílen, kde jsme vyráběli lampičky, malovali parafrázi obrazu Paula Klee, vystřihovali z kartónu výzdobu do oken, nebo se společně učili v jazykovém koutku. Atmosféra na jednotlivých stanovištích byla výborná – přece jen ZŠ Dubí 1 a školy z Bannewitz a Possendorf intenzivně spolupracují pět let, takže partnerské vztahy jsou již dávno navázány. Dětem vůbec nevadila jazyková bariéra, našly společný jazyk v angličtině, kterou zvládají na podobné úrovni. Pro pedagogy, kteří žáky doprovázeli, byla návštěva také přínosná: vybavení tříd a speciálních učeben v nově zrekonstruované budově školy, organizace výuky, práce pedagogického i správního personálu – to vše je pro nás velmi inspirativní, částečně přenosné do naší školy. Po práci následoval dobrý oběd v místní školní jídelně. Někteří si užili pravý Eintopf, jiní dali přednost vyzkoušeným pokrmům. I kulinářské zážitky patří ke kulturnímu a společenskému poznávání našich sousedů, pro některé z nás je to i vrchol dne. Při loučení jsme si znovu uvědomili, že jen podobná pravidelná setkávání a opravdu živá spolupráce pomáhá prolamovat bariéry mezi lidmi různých států a národností. Již teď se moc těšíme na další akci našeho kalendáře česko-německého přátelství, společný týdenní cykloturistický kurz, na který jedeme na přelomu května a června.

Jan Holub