Žáci se vrací do škol!

Žáci se vrací do škol!

Vážení rodiče, včerejším rozhodnutím vlády ČR byl schválen způsob postupného návratu žáků do škol – minimálně na dalších 14 dní.

Jak bude tedy probíhat konkrétně u nás?

V týdnu od 12. 4. 2021 půjdou do školy třídy 1. A a 1. B v budově Tovární 364, v budově Školní náměstí 177 – třídy 3. B a 4. B.

Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

V týdnu od 19. 4. 2021 půjdou do školy třídy 2. A a 3. A v budově Tovární 364, v budově Školní náměstí 177 – třídy 4. A, 5. A.

Dvě třídy v budově Střední 120, v Pozorce budou chodit oba týdny prezenčně.

Všechny třídy druhého stupně zůstávají prozatím na distanční výuce.

Prezenční výuce ve škole bude předcházet samotestování antigenními testy v pondělí a ve čtvrtek. Testování proběhne pod vedením pedagogů.

Přesný postup pro provedení testů si můžete nastudovat zde: https://testovani.edu.cz/

Školní družina bude fungovat v běžném časovém režimu. Pouze v pondělí ráno (12. 4. a 19. 4.) před nástupem žáků na prezenční výuku bude uzavřena. Oddělení budou tvořena žáky dle tříd.

Jídelna vaří pro všechny žáky a zaměstnance. Jídlo v jídelně si mohou sníst pouze žáci docházející na prezenční výuku, z distanční výuky je třeba si ho odnést domů.

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitelky a učitele, případně vedení školy.

Věřím, že tímto krokem začíná návrat k normální výuce ve škole. Potřebujeme ji, myslím, už všichni. Hodně síly a pevné nervy.

Jan Holub