Projektové vyučování v 6. třídě

Projektové vyučování v 6. třídě

V pondělí 26. března proběhl v 6. třídě projektový den s názvem Gulliverovy cesty. Nejprve se děti formou filmové adaptace seznámily se stejnojmennou knihou od J. Swifta. Film děti zhlédly již v týdnu před samotným projektem. Během projektového dne žáci mohli naplno projevit svoji kreativitu. Celý den pracovali ve skupinách, kde plnili různé úkoly týkající se dané tématiky: vymýšleli zákony a slovníky cizích slov, skládali básně, vytvářeli mapy imaginárních zemí. Nejvíce zábavy si užili, když tvořili model města Liliput. Velmi působivá byla závěrečná vzájemná prezentace všech skupin. Děti se zájmem ostatní poslouchaly a poté společně diskutovaly o problematice porušování lidských práv a svobod. Celý den se nesl velmi přátelské atmosféře.

Mgr. Adéla Hufová