Projektový den 6. B

Projektový den 6. B

18. března 2019 proběhl v 6. B projektový den Gulliverovy cesty. V týdnu před projektovým dnem se děti seznámily s literární předlohou a filmovou adaptací díla, ty pak sloužily jako východisko k plnění úkolů. Cílem projektu bylo podpořit vztah k literatuře, cit pro spravedlnost, toleranci a respekt k odlišnostem. Žáci mohli během práce ve skupinkách projevit svoji kreativitu, v závěru projektového dne byl prostor pro prezentaci a diskusi.

Mgr. Markéta Vágnerová