Projektový den Jízdní kolo, osobní bezpečí

Projektový den Jízdní kolo, osobní bezpečí

V úvodu si žáci připomenuli nutnost používání přilby na kolo. Prakticky si vyzkoušeli správné a nesprávné nošení přilby. V malém testíku jsme zjistili, že všechny dětí vědí, proč helmu používat. V další části se žáci seznámili se základním vybavením kola. Do pracovního listu dokreslili, co na kole chybělo. Na závěr této části si připomenuli dopravní značky, které žáci vybarvili podle skutečnosti. V druhé části si žáci na filmových ukázkách ukázali nebezpečné chování. O ukázkách jsme si popovídali a vyplnili si pracovní listy. Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné pracovní pohodě. Každá skupina zpracovala z projektu plakát, který si můžete prohlédnout v prostorách školy. Mgr. Jitka Jägerová