Projektový den – Trable s tělem

Projektový den – Trable s tělem

V pondělí 12. 2. probíhal v šesté třídě projektový den pod názvem: „Trable s tělem.“ Cílem tohoto projektu bylo, aby se děti dokázaly vcítit do situace ostatních lidí, dokázaly odmítnout útlak a špatné zacházení, uvědomily si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí. Žáci ve skupinách plnili zadané úkoly, shlédli dokumentární film, skládali básně, vytvářeli plakáty. Celé dopoledne se neslo v příjemné atmosféře.