Projektový den v 7. třídě

Projektový den v 7. třídě

10. 5. 2022 proběhl v 7. třídě projektový den „Cena televizní reklamy“. Na začátku žáci definovali, co je reklama, kde se s ní setkáváme, jaké jsou cíle reklamy a jak nás ovlivňuje. Společně jsme diskutovali o oblíbených a neoblíbených reklamách a zhlédli jsme ty nejlepší. Poté již byli žáci rozděleni do skupin, kde plnili různé úkoly týkající se tématu reklama. Závěrem sami tvořili reklamní spoty, které následně odprezentovali celé třídě. Celý den se nesl ve velmi příjemné reklamní atmosféře.