Projektový den ve 3. B

Projektový den ve 3. B

27. 11. jsme ve 3. B měli projektový den na téma „Nemoc a zdraví“. Seznámili jsme se se zdravým životním stylem, způsoby, jak předcházet nemocím a také s pojmem potravinová pyramida. Poté jednotlivé skupinky dětí vytvořily plakáty se zdravými a nezdravými potravinami, které našly v letácích. Skupinky pak představily své práce ostatním a zhodnotily spolupráci.