Projektový den – zdravý životní styl

Projektový den – zdravý životní styl

Ve středu 22. 6. se žáci čtvrtých až devátých tříd účastnili tří bloků s tematickým zaměřením na zdravý životní styl, které si předem mohli sami vybrat. Letos si vybírali z opravdu široké nabídky – Zdravá svačina, První pomoc, Líčení a péče o pleť, Netradiční výtvarná výchova, Moderní tanec, Zdravé a nezdravé potraviny, Zdravé vaření, Běh s koupáním, Péče o psa, Retrohrátky, Florbal, Street dance, Péče o mužské tělo, Péče o ženské tělo, Orientální tanec, Badatelna, Zdravý životní styl v anglicky mluvících zemích, Keramická dílna, Discgolf a Jízda na kole.