První školní den v 1. A

První školní den v 1. A

První školní den byl,jak to má být, opravdu slavnostní. Děti přišly krásně oblečené, s velikými kornouty a rodičů a prarodičů se sešlo tolik, že se nám sotva vešli do třídy. Žáčky přivítala paní učitelka, pan ředitel i pan starosta. Po krátkém přivítání děti splnily krátký úkol a obdržely pamětní list. Na stole je čekalo pár drobných dárečků, aby neodešly ze školy s prázdnou. Pak zůstaly ve třídě samy s paní učitelkou a paní asistentkou, aby měli rodiče čas zamluvit družinu, kde si budou děti po vyučování hrát. Tak hodně štěstí všem žáčkům a hurá do práce.