Putování páťáků po státech EU

Putování páťáků po státech EU

V pátek 16. 2. pátá třída putovala po státech EU v rámci projektového dne. Nejprve jsme si objasnili pojem Evropská unie, vyluštili osmisměrku i slovní přesmyčky s názvy států a zdárně zvládli přiřadit vlajku k jednotlivým státům. Následně si každá skupina vylosovala jeden členský stát a plnila rozmanité úkoly.

Výsledek práce každé skupiny byl v závěru dne před všemi prezentován. Společně jsme zhodnotili práci ve skupinách i práci jednotlivců.