Spolupráce s UJEP

Spolupráce s UJEP

Škola je zapojena do projektu „REM“ (OP VVV „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“, CZ.02.3.68/0.0/0­.0/19_076/0016436) Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem (i) porozumění čtenému, schopnosti (ii) řešit problémy a (iii) občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou akčního výzkumu.

V rámci hodin dějepisu a českého jazyka budou opět žáci 2. stupně zapojeni pod záštitou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do nového projektu s názvem „Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti“. Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem porozumění čtenému, schopnosti řešit problémy a občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou akčního výzkumu. Do tohoto projektu bylo vybráno hned několik škol na Teplicku (ZŠ Dubí 1, ZŠ Edisonova Teplice, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, p. o.), které povede naše paní učitelka Mgr. Adéla Hufová coby „odborný metodik oblasti“. Společně s paní učitelkou Mgr. Markétou Vágnerovou se pokusí v žácích prohloubit znalosti zajímavou formou, různými novými metodami a tvorbou inovativních pracovních listů zaměřených na metakognici a kritické myšlení.

Mgr. Adéla Hufová