Hovory o domácí četbě ve čtenářských klubech

Hovory o domácí četbě ve čtenářských klubech

Hovory o domácí četbě ve čtenářských klubech

V úvodní části našich schůzek čtenářského klubu si vždy povídáme o tom, co jsme během týdne přečetli. Většinou se snažíme vymyslet nějakou zajímavou aktivitu, díky které by děti představily knihy, které čtou. Velmi dobrou zkušenost máme s kartičkami z hry „Dixit“, kterou jedna z manažerek vlastní. Na začátku klubu sedíme všichni v kruhu, na zemi jsou vyskládány tyto kartičky a máme za úkol najít vhodný obrázek (jeden či dva), který nám evokuje něco z našich čtených knih. Následné diskuze jsou vždy velmi povedené. Pokud kartičky nemáme, pracujeme třeba jen s vytištěnými slovy (radost, pláč, smutek, překvapení….) a děláme s nimi úplně to stejné. Děti tato aktivita velmi baví, vždy se rozpovídají a poté bez problémů spolupracují při dalších činnostech.

Mgr. Adéla Hufová, Mgr. Markéta Vágnerová, manažerky ČK Dubí