Jak probíhají naše klubová setkání

Jak probíhají naše klubová setkání

Jak probíhají naše klubová setkání?

Školní čtenářské kluby mají za sebou již několik úspěšných schůzek. Navštěvují je děti od páté do deváté třídy a nejen díky různorodému věkovému složení jsou i klubová setkání pestrá. Jak obvykle probíhají naše schůzky? Scházet se začínáme od tři čtvrtě na dvě v učebně hudební výchovy, jejíž část se proměnila ve čtenářský klub. Ve skříni jsou uloženy klubové knihy, k dispozici máme koberce a polštářky pro pohodlné uvelebení se s knihou. Nechybí ani drobné občerstvení. Po vzájemném přivítání se snažíme navázat na minulé klubové setkání a nastínit průběh toho, které je před námi. V jeho první části je pro děti připravená společná aktivita, která vychází z četby knihy, s níž pracujeme. Pobavili jsme se u knihy F. Simonové Nápady darebáka Davida i jsme se zamysleli nad knihami J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi. Další část setkání je věnovaná individuální četbě. Děti si vybírají z knih dle svých zájmů, vždy jsou pro ně vhodné knihy připraveny a obě klubové vedoucí se snaží být průvodkyněmi ve světě knih a pomoci každému z dětí pomoci vybrat to správné čtení na míru. Děti si poté udělají pohodlí a mohou se nerušeně začíst. Je na nich, zda si knihu půjčí domů nebo nechají v klubu na příště. Většina z nich však domů odchází s knihou. Po individuálním čtení následuje reflexe, diskuse či jiná aktivita. Než se rozejdeme, sdělíme si ještě své dojmy a můžeme se těšit na další klubové setkání.

Mgr. Markéta Vágnerová